onsdag 23 maj 2018

250

King Midas

I have just finished casting this spell for you and performing a 10x High Priestess ceremony using your information!!!

This is a form of KING MIDAS Magick that increases one's wealth, increases being noticed in business/career as well as assisting in preserving current and repairing poor financial states. This spell has three main elements:

Calling forth Treasure: This first element draws in the potent Ancient energies to dramatically enhance one's natural energies that attract abundance. One will notice that they begin drawing in more plentiful, abundant opportunities and financial gains. In turn, one will notice that one receives more attention in business, increased income/wealth, finesse and charm in financial/business dealings, enhanced enhanced "luck" with money and financial decisions. Finally, one will notice a great improvement in drawing in income with an almost magnetic power.

The Shining Coin: The Second Element of this spell draws in energies that will brighten one's finances with a charge of power that can "tangibly detected!" This "warmth" will become evident when one is in the presence of great opportunities to increase income. This element can "greatly indicate when one should pay attention to opportunities or 'lucky' instances in the environment". This will lead one down a path of GOLD!"

Stacking Thy Coin: This final element is a powerfully protective and MAGNETIC element that draws in the precise energies that assist in gaining, reparation and strengthening of money ties. This doesn't matter whether one's financial state is good or poor, this element will assist in preserving and gaining wealth or repairing and gaining wealth! The POTENT energies drawn in will 'heal and bridge the gaps' of energy between one and one's improved financial state!


Resveratrol here: https://vindoria.net/2018/05/23/resveratrol/
Sauna there: https://vindoria.net/2018/05/23/sauna/

tisdag 15 maj 2018

Blessed Juniper

Forest road

White and tree

Resveratrol

If you want to buy Resveratrol or Schisandra from me then use the following discount codes:


Resveratrol:
Sedona-41519QZ113


Schisandra:
Lakewood-41519QZ113


You may also buy Ashwaganda on lower discount on code Moonshine126. Thanks so much for all of you who blessed me in the past - you know who you are! Feel free to comment at vindoria.nettorsdag 15 mars 2018

May you be blessed

Be blessed with the power of Ogdem.
Be blessed with the power of Crossing.
May the energy of the higher spheres help you on your path.Cissi Wallin - en mytoman?

Har Cissi ljugit ihop historien om förhållandet med Virtanen? Är det hennes allmänna manshat som ger sig uttryck mot honom? De senaste rapporterna vittnar om att hon bara vill göra intervjuer under sina egna villkor. Att hon bara vill tala med vissa personer. Som om hon vill tala med personer som inte ifrågasätter henne utan köper hennes version av det inträffade. Just att hon kanske inte vill se sanningen om sig själv. Det sätt hon hela tiden kritiserar och baktalar andra tyder på en personlighet som kanske inte är så nogräknad med sanningen. Till exempel har hon ofta sagt saker som kan uppfattas som kränkande, nedsättande och hånfullt.


Om jag var nämndeman skulle jag kanske tycka att det hon ägnade sig åt faktiskt var förtal. Samtidigt tror jag hennes yrke som journalist leder till att hon "kommer undan" med uttalanden och hån som annars skulle innebära fällande dom.


Jag tycker att hon helt saknar trovärdigt och att det är troligt att hon ljuger. Det blir svårt att införa tio års ångerrätt för sexuell samvaro.


Jag skulle tro att hon frivilligt följde med Virtanen, men senare använder detta som propaganda för sin sak. Sånt borde verkligen vara olagligt.


Det vore sunt att fälla Cissi Wallin för förtal.